Privacybeleid Soul Academy

 

Op deze pagina vindt u het privacybeleid van Soul Academy (“Soul Academy”). U wordt aangeraden dit privacybeleid zorgvuldig te lezen. Soul Academy is statutair gevestigd te (3038 XA) Rotterdam aan Geertsemastraat 9B en staat ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 76810062. Soul Academy is te bereiken via info@soul-academy.nl.

In dit privacybeleid wordt uitgelegd hoe Soul Academy omgaat met de verwerking van persoonsgegevens. Dit is conform hetgeen in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) is bepaald. Dit privacybeleid beschrijft welke (categorieën) persoonsgegevens worden verzameld, waar deze gegevens voor worden gebruikt en met wie en onder welke voorwaarden deze gegevens eventueel met derden kunnen worden gedeeld. Tevens wordt uitgelegd op welke wijze uw gegevens worden opgeslagen, hoe gegevens tegen misbruik beschermd worden en welke rechten u heeft met betrekking tot de door u aan ons verstrekte persoonsgegevens.

Dit privacybeleid is van toepassing op alle gebruikers van deze website en de daarop ontsloten dienstverlening van Soul Academy. Indien u niet akkoord bent met dit privacybeleid, dient u de website te verlaten. Soul Academy behoudt zich het recht voor dit privacybeleid aan te passen en moedigt u aan om deze pagina regelmatig te controleren op eventuele wijzigingen.

 

Soorten, doelen en termijn van verwerking van persoonsgegevens

Voor alle personen die contact opnemen met Soul Academy

Wanneer u het contactformulier invult worden uw naam, e-mailadres en eventueel de gegevens die u zelf verstrekt, verwerkt. persoonsgegevens verwerkt. Wanneer u via de e-mail contact opneemt worden tevens de gegevens die u verstrekt, verwerkt.

Wanneer u zich voor de nieuwsbrief heeft aangemeld zal uw e-mailadres gebruikt worden om u nieuwe content te mailen. U kunt zich op ieder moment afmelden via info@soul-academy.nl.

Voor alle personen die gebruik maken van de diensten van Soul Academy

Soul Academy verzamelt de persoonsgegevens die nodig zijn voor het gebruik van haar diensten. Dit betreft NAW-gegevens, e-mailadres, bankgegevens en indien van toepassing uw telefoonnummer. Tevens verwerkt Soul Academy persoonlijke gegevens die nodig zijn voor de dienstverlening, welke door u worden verstrekt. Dit omvat mogelijk ook gevoelige of bijzondere persoonsgegevens zoals informatie over uw gezondheid, seksuele geaardheid, geloofs- of levensbeschouwing of andere persoonlijke informatie.

Voor verwerking van persoonsgegevens van personen jonger dan 18 jaar vraagt Soul Academy om toestemming van hun ouders of voogd. Verantwoordelijkheid hiervoor ligt bij de websitebezoeker en/of ouders/voogd en daarom raad ik ouders/voogd aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens van kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u ervan overtuigd bent dat ik zonder toestemming persoonlijke gegevens heb verzameld over een minderjarige kunt u contact opnemen met info@soul-academy.nl zodat deze gegevens verwijderd kunnen worden.

Uw persoonsgegevens worden bewaard voor een termijn van minimaal zeven jaar en maximaal 20 jaar. Na deze termijn worden uw gegevens verwijderd.

Indien u niet wenst om persoonsgegevens aan Soul Academy te verstrekken, is Soul Academy niet in staat om diensten aan u te leveren. Het kan Soul Academy hierdoor niet in staat is om te voldoen aan verplichtingen. Eventuele nadelige gevolgen door het niet verstrekken van persoonsgegevens liggen in een dergelijk geval bij u.

Automatisch verzamelde gegevens

De website van Soul Academy en de verschillende software die daarvoor is ingeschakeld, verzamelen automatisch gegevens om de dienstverlening te verbeteren. Deze gegevens kunnen bijvoorbeeld zijn: uw IP-adres, webbrowser en besturingssysteem. Deze metagegevens zijn geen persoonsgegevens en zijn ook niet aan gekoppeld aan persoonsgegevens.

 

Juridische grond voor het verwerken van persoonsgegevens

Bij het invullen van het contactformulier geeft u toestemming voor het verwerken van uw gegevens. Tevens is het voor het uitvoeren van een eventuele overeenkomst noodzakelijk om uw gegevens te verwerken. Op grond van toepasselijke wettelijke administratieve verplichtingen worden uw persoonsgegevens bewaard voor facturatie.

 

Cookies

Soul Academy maakt op haar website gebruik van cookies bij bezoekers waarvan de internetbrowser en/of apparaat dit toelaat. Dit betreft alleen functionele en analytische cookies, welke ook van derden afkomstig kunnen zijn. Cookies van derden kunnen niet door Soul Academy beïnvloed worden. Cookies zijn kleine tekstbestanden die gelezen kunnen worden door een webserver in het domein dat de cookie op je harde schijf heeft geplaatst. Functionele cookies zijn noodzakelijk voor de werking van de website. Analytische cookies worden geplaatst om de effectiviteit en kwaliteit van de website te onderzoeken.

De knoppen voor het delen van informatie van de website van Soul Academy is afkomstig van de desbetreffende partijen zoals Facebook, Twitter en LinkedIn. Deze partijen plaatsen meestal een cookie.

Indien u dit wenst kunt u cookies verwijderen of uitschakelen. U kunt hiervoor de help-index van uw internetbrowser of de gebruikershandleiding van uw toestel raadplegen.

 

Verwijzing naar andere websites

Dit privacybeleid is uitsluitend van toepassing op deze website. Eventuele links op deze websites naar externe websites staan niet onder zeggenschap van Soul Academy. Indien u via deze link op een externe website terechtkomt geldt het privacybeleid van de desbetreffende website. Soul Academy is niet aansprakelijk of verantwoordelijk voor deze website of het privacybeleid van deze website. Soul Academy raadt u altijd aan om bij bezoek van een externe website diens privacybeleid goed door te lezen.

 

Delen van persoonsgegevens met derden

Uw persoonsgegevens worden uitsluitend gedeeld met derden als dit nodig is voor de uitvoering van de overeenkomst, of voor de werking van de website, online betalingen en de nieuwsbrief. Deze derden worden ook wel ‘verwerkers’ genoemd en zijn bijvoorbeeld het bedrijf die de webhosting van de website en e-maildiensten verzorgt, de payment processor en de Belastingdienst. Deze partijen zijn tot geheimhouding verplicht. De inhoud van de uitwisseling van informatie tussen u en Soul Academy is niet beschikbaar voor derden en zullen ook nooit aan derden worden verstrekt.

Verder kunnen uw persoonsgegevens met bevoegde instantie worden gedeeld wanneer Soul Academy hiertoe wettelijk verplicht is.

 

Beveiliging

Soul Academy spant zich in om uw persoonsgegevens te beschermen en te beveiligen privacy en heeft hiervoor passende technische en organisatorische maatregelen genomen om verlies, misbruik of onrechtmatige verwerking van uw persoonsgegevens te voorkomen. Deze maatregelen bestaan onder andere uit de toepassing van SSL-encryptie en een sterk wachtwoordbeleid. Er worden regelmatig back-ups gemaakt om verlies van data te voorkomen.

Met betrekking tot het bedrijf dat de webhosting en e-maildiensten verzorgt is een verwerkersovereenkomst gesloten. In deze overeenkomst is vastgelegd dat de partij die uw gegevens verwerkt, zorgvuldig omgaat met de privacyregels die in Europa gelden.

Indien er zich een gegevenslek zou voordoen met ongunstige gevolgen voor persoonsgegevens, dan worden onze klanten hiervan persoonlijk verwittigd in de door de wet voorziene omstandigheden. Als u zelf het idee heeft dat uw gegevens niet goed zijn beveiligd of er zijn aanwijzingen van misbruik, kunt u contact opnemen met info@soul-academy.nl.

 

Uw privacyrechten

U hebt het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen overeenkomstig het bepaalde in de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Daarnaast heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid, hetgeen betekent dat u een verzoek kunt indienen om uw persoonsgegevens in een digitaal bestand naar u of een andere organisatie te sturen. Tevens heeft u het recht om uw toestemming tot verwerking van persoonsgegevens in te trekken. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of intrekken van toestemming sturen naar info@soul-academy.nl. Ter beveiliging zal u altijd verzocht worden om uzelf te identificeren. Indien u een klacht heeft kunt u dit bij Soul Academy melden via info@soul-academy.nl of kunt u deze klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Dit kunt u doen via https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/zelf-doen/gebruik-uw-privacyrechten/klacht-melden-bij-de-ap

 

2 augustus 2022